Poziv na konferenciju Dizajn u praksi u Zagrebu

practicing design, hdd, zgraf

Konferencija Dizajn u praksi s popratnom izložbom, održaće se u Zagrebu 20. i 21. januara.

Prvi dan konferencije biće održan u prostorima Veleučilišta VERN' i galeriji Hrvatskog dizajnerskog društva, gde će biti predstavljeni prototipovi nastali na radionicama u sklopu projekta, dok će se 21. januara održati u Laubi, u sklopu Međunarodne izložbe grafičkog dizajna i vizualnih komunikacija Zgraf 12.

 

 

Reč je o završnom događanju Erasmus+ projekta Dizajn u praksi (Practicing Design) u kojem učestvuju Hrvatska, Austrija i Makedonija i kojim će biti predstavljeni rezultati zajedničkog, dvogodišnjeg rada sedam međunarodnih partnerskih organizacija iz obrazovnog, poslovnog i civilnog sektora.

Konferencija Dizajn u praksi poslužiće kao platforma za diseminaciju rezultata sprovedene studije i programa obuke Dizajn u praksi 1.0 svim relevantnim učesnicima. Prvi dan konferencije organizovan je u obliku rasprava i panel-diskusija učesnika uključenih u pilot-program koji je sproveden tokom poslednjih nekoliko meseci, dok je drugi dan konferencije otvoren široj javnosti i usredotočen na otvaranje tema neformalnog obrazovanja u dizajnu, dizajna u opštem obrazovanju i budućnosti dizajnerskog obrazovanja, s naglaskom na regionalnim praksama.

Na konferenciji će učestvovati domaći i strani govornici Gordana Vrencoska, Danijela Domljan, Damir Bralić, Marko Koržinek, Vlatko Cvrtila, Ivana Borovnjak, Aleksandar Velinovski, Severin Filek, Goran Golik, Marta Naumovska Grnarova, Nikola Radeljković, Benno Flotzinger, Gordana Ćorić, Biserka Komnenić, Oliver Deichmann, Tvrtko Bojić, Ivan Goran Žunar, Danijela Savikj, Michael Schwab, Maja Vardjan, Maja Lalić, Relja Bobić, Petra Milički, Karla Paliska, Sonia Jojić, Isidora Nikolić, Borut Vild, Ivica Mitrović, Harald Begusch i Veronique Marrier, odnosno stručnjaci iz područja dizajna, proizvodnog i poslovnog sektora, univerzitetski profesori, predavači, profesionalni dizajneri, polaznici radionica Dizajn u praksi, studenti dizajna, organizatori dizajnerskih događanja i festivala, kao i šira javnost.

Erasmus+ projekat Dizajn u praksi (Practicing Design) predstavlja projekat saradnje tri evropskih stručnih dizajnerskih organizacija (Hrvatsko dizajnersko društvo (Hrvatska), designaustria (Austrija) i Public Room (Makedonija)); dve obrazovne ustanove (Veleučilište VERN' (Hrvatska), Fakultet umjetnosti i dizajna, Europsko sveučilište Republike Makedonije, Skopje)) kao i dve kompanije (Prostoria d.o.o. (Hrvatska) i Zavar d.o.o. (Makedonija)).

Cilj projekta je da pronađe nove i inovativne prakse obrazovanja dizajnera kako bi se premostio raskorak između obrazovanja i profesionalnog rada i da poboljša veštine dizajnera koje su potrebne za kvalitetnije socio-ekonomske rezultate. Projekat promoviše inovativne prakse u obrazovanju i osposobljavanju na nacionalnom, regionalnom i međunarodnom nivou sa svrhom podizanja svesti među svim učesnicima i u široj javnosti o potrebnim poboljšanjima kvaliteta i relevantnosti trenutnih oblika obrazovanja i osposobljavanja dizajnera, te o preko potrebnim vezama sa svetom prakse.

Projekat se razvija u dve faze. Namena rezultata prve faze, studije Promišljanje obrazovanja za dizajnere, bila je da se uoče veštine i znanja potrebne za čin zapošljavanja dizajnera, a koje ne pružaju trenutni obrazovni programi dizajna. Dalje, da se - na osnovu empirijskog istraživanja raskoraka između postojećih potreba i veština u obrazovnim programima u Hrvatskoj, Austriji i Makedoniji - izrade smernice u skladu sa izazovima s kojima se susreću dizajnerska praksa i obrazovanje u 21. veku.

Studija je poslužila kao okvir za konačni rezultat druge faze, Program obuke Dizajn u praksi 1.0, s komplementarnim priručnikom, koji integriše multidisciplinarne i preduzetničke veštine putem edukativnih radionica, podstiče projekte saradnje među mladim dizajnerima, nastavnicima iz područja dizajna i ekonomije i kompanija u sektoru industrijske proizvodnje.
 

practicing-design

Program konferencije, detaljnije informacije o učesnicima i raspored događanja možete pronaći ovde, kao i na web-stranici projekta.


Projektni partneri:
Austrija: designaustria
Hrvatska: Hrvatsko dizajnersko društvo, Veleučilište VERN', Prostoria d.o.o.
Makedonija: Public Room, Fakultet umjetnosti i dizajna, Europsko sveučilište Republike Makedonije, Zavar d.o.o.

Organizatori konferencije:
Hrvatsko dizajnersko društvo
Veleučilište VERN'
Konferencija se organizira u partnerstvu s ULUPUH-om, organizatorom Zgrafa 12, i LAUBOM – kućom za ljude i umjetnost
 
Više informacija:
www.practicingdesign.info
https://www.facebook.com/practicingdesign/
http://practicingdesign.info/hr/rethinking-design-education/study/

Profil

Morate se ulogovati da biste poslali poruku
Uloguj se | Registruj se

Tip of the day

Perfection is attained by slow degrees; it requires the hand of time.
 

Voltaire više
Mouse Eye Tracking by PicNet Software Development Services
text