Treće predavanje u sklopu interdisciplinarnog projekta OSMICE

Treće predavanje u sklopu interdiscipilnarnog projekta OSMICE

Treće predavanje u sklopu interdisciplinarnog projekta OSMICE u CGU "Miodrag Dado Đurić" na Cetinju, biće održano u petak, 21. septembra s početkom u 12 časova.


Tema predavanja su protesti iz 1968. godine, a o njoj će govoriti predavači dr. Adnan Prekić i Petar Lekić.


 

U razvoju socijalističke Jugoslavije, 1968. godina predstavlja jedan od prelomnih događaja koji je odredio dalji put i budućnost ove države. To je godina jedne od najdubljih ekonomskih, političkih i socijalnih kriza posleratne Jugoslavije, godina u kojoj se prvi put otvoreno govori o neskladu teorije i prakse u jugoslovenskog samoupravnog socijalizma. Obeležiće je studentski protesti i nezadovoljstvo mladih koji su prvi put zatražili bolje uslove za život, pravo na zapošljavanje i odgovornost i ostavke političkih elita koje su generisale nastalu krizu.

Iako je Crna Gora ostala na marginama studentskih protesta, događaji koji će uslediti ostaviće veliki uticaj i na crnogorsko društvo. Samo nekoliko godina ranije u Crnoj Gori je došlo do smene političkih generacija pa će događaji iz 1968. godine otvoriti prostor, ovoj novoj garnituri političara, za jednu od najznačajnijih civilizacijskih transformacija crnogorskog društva.

Projekat OSMICE se sastoji od niza predavanja i projekcija koji će se priređivati svakog meseca do kraja godine, čime će se kroz više događaja obeležiti važni datumi iz crnogorske i svetske istorije vezani za godine sa osmicom na kraju.

Dr Adnan Prekić je predavač na katedri za istoriju Univerziteta Crne Gore. Osnovni predmet naučnog interesovanja Adnana Prekića su Istorije političkih ideja XX. veka. Istraživao je Političke ideje i ideologiju komunističkih vlasti u Crnoj Gori a bavi se i proučavanjem Kulturnog nasleđa Crne Gore.

Petar Lekić rođen je u Baru 1986. godine, gdje je završio osnovnu školu i gimnaziju. Diplomirao je na Filozofskom fakultetu u Nikšiću na odseku istorije 2009. godine. Stručno zvanje kustosa dobija 2013. godine, kada je angažovan na istoimeno radno mesto u Istorijskom muzeju Narodnog muzeja Crne Gore. Magistarski rad „Latinski hagionimi u Crnoj Gori“ odbranio je 2018. godine na Istorijskom institutu Univerziteta Crne Gore. Polje interesovanje je kulturna istorija srednjeg veka Crne Gore i opšta kulturna istorija.

Profil

Morate se ulogovati da biste poslali poruku
Uloguj se | Registruj se

Tip of the day

"Simplicity is the ultimate sophistication"
 

Leonardo da Vinciviše
Mouse Eye Tracking by PicNet Software Development Services
text